ELEPHANATA RESTAURANAT (DAY RESORT/ ISLAND RESORT)

Address: Elephanta Island, Patil farm, Shet Bandar, Path to caves,, Gharapuri, Mumbai,, Maharashtra 400021

 

Booking

Leave a Review